พิธีการงานฌาปนกิจ

  • พิธีการงานฌาปนกิจ

พิธีการงานฌาปนกิจ

งานฌาปนกิจศพเป็นพิธีกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานศพในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรมของคนไทย งานฌาปนกิจศพมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการเคารพและจัดส่งพระองค์ผู้เสียชีวิตไปสู่สวรรค์ และให้การอำลาในการพิธีที่เหมาะสม

ขั้นตอนและ พิธีงานฌาปนกิจ อาจแตกต่างไปในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย แต่ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยขั้นตอนเหล่านี้:

1. การเตรียมศพ: ศพของผู้เสียชีวิตจะถูกเตรียมสวมใส่เสื้อผ้าพระอาวาส และถูกวางไว้ในโลงศพที่ได้รับการประดับแต่ง

2. การเปิดบังความเสียใจ: บุคคลในครอบครัวและผู้ใกล้ชิดจะมารวมตัวกันแสดงความเสียใจและเชื่องช้าต่อผู้เสียชีวิต โดยมักจะมีการเปิดบาดาลแสงโล่ง เพื่อให้โล่งและเบาหวานในการรับรู้ถึงความสูญเสีย

3. การนำศพออกจากบ้าน: ศพจะถูกนำออกจากบ้านไปยังวัดหรือสถานที่จัดงานศพ โดยมักมีการใช้เข็มกลัดหรือขันสวดในการรัดศพเพื่อดำเนินการนำออกจากที่พัก

4. การนำเข้าศพไปยังวัด: ศพจะถูกนำเข้าไปยังวัดเพื่อทำพิธีกรรมฌาปนกิจศพ และมักจะมีการเปิดบาดาลหลายแสงโล่งเพื่อช่วยในการรับศพเข้าสู่วัด

5. พิธีกรรมทางศาสนา: ที่วัด พระสงฆ์จะดำเนินพิธีกรรมฌาปนกิจศพ เช่น สวดมนต์ บวงสรวง และการทำสังเวย

6. พิธีฌาปนกิจ: หลังจากพิธีกรรมทางศาสนาเสร็จสิ้น จะมีการนำศพไปไหว้พระและรับพระอนุสรณ์ในพิธีฌาปนกิจ

7. การเผาศพ: ศพจะถูกนำไปเผาในเตาหรือที่เผาศพ และบุคคลในครอบครัวจะร่วมเข้าร่วมในการจุดพระเทพนพ

8. การพาเถียงสามัคคี: หลังจากการเผาศพเสร็จสิ้น บุคคลในครอบครัวและผู้ใกล้ชิดจะมารวมตัวกันพาเถียงสามัคคีเพื่อตั้งความสามัคคีในการทำบุญและพระบวงสรวง

9. การนำเถาวัลย์: ศพจะถูกนำเถาวัลย์ไปที่วัดเพื่อบำรุงพระสงฆ์และให้กำลังสูงส่งแก่ผู้เสียชีวิต

10. การแจกแจงสาเวน: สุดท้ายคือการแจกแจงสาเวนหรือเอี้ยงสาเวน ซึ่งเป็นพิธีการในการตักเตือนหรือแจ้งความพร้อมให้ผู้เข้าร่วมงานศพทราบเกี่ยวกับการจัดงานฌาปนกิจศพและการบำรุงศพ

การจัดงานฌาปนกิจศพเป็นสิ่งสำคัญและเชิงศาสนาอย่างมากในวัฒนธรรมไทย ซึ่งการทำงานนี้เป็นการเคารพและสร้างความสามัคคีในช่วงเวลาที่ครอบครัวและชุมชนร่วมกันในการเจริญศีลและพระพุทธศาสนา

พิธีการงานฌาปนกิจ

พิธีการงานฌาปนกิจ

ต้นกำเนิดการจัดพิธีฌาปนกิจศพ

งานฌาปนกิจศพเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีและศาสนาที่มีความสำคัญในวัฒนธรรมไทย ต้นกำเนิดของงานฌาปนกิจศพสามารถนำกลับไปสู่ประเพณีศาสนาและความเชื่อทางศาสนาที่มีต่อการจัดงานศพและการสังเวยบูชาในประเทศไทย นี่คือบางเหตุผลที่อาจได้มาจาก:

ศาสนาพุทธ: การจัดงานฌาปนกิจศพเกิดขึ้นจากแนวคิดศาสนาพุทธที่สอนให้มนุษย์ต้องเรียนรู้ถึงความทรงจำและการตระหนักรู้ถึงการตาย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในวิถีชีวิตพุทธ การจัดงานฌาปนกิจศพเป็นอีกหนึ่งวิธีในการเรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการมีชีวิตและการตายตามมาตรฐานศาสนา

เกี่ยวข้องกับความเชื่อท้องถิ่น: นอกจากศาสนาพุทธแล้ว การจัดงานฌาปนกิจศพยังมีความเชื่อท้องถิ่นและเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและความเชื่อทางศาสนาอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลในการจัดงานฌาปนกิจศพ ซึ่งอาจแปลงผ่านการผสมผสานและรวมเข้ากับศาสนาพุทธในบางพื้นที่

เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม: วัฒนธรรมไทยมีความเคารพและความสำคัญในการเคารพผู้สูญเสียชีวิตและการตอบแทนผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการ การจัดงานฌาปนกิจศพเป็นการสื่อสารความเสียใจและเชื่อเถิดที่เราไม่สามารถเห็นได้กับผู้สูญเสียชีวิตและครอบครัว

ความเชื่อในการตายและโลกหลังความตาย: ในวิถีชีวิตไทย เชื่อว่าความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการมีชีวิต แต่เป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งของวิถีชีวิตแห่งโลกหลังความตาย การจัดงานฌาปนกิจศพจึงเป็นการสร้างส่วนแรกของการส่งทางเจริญให้กับผู้เสียชีวิต

ทั้งนี้เราสามารถบอกได้ว่างานฌาปนกิจศพเกิดจากการรวมกันของความเชื่อทางศาสนาพุทธและความเคารพต่อวัฒนธรรมและความเชื่อท้องถิ่นของคนไทย มันได้รับการสืบทอดและพัฒนาต่อมาเป็นเวลานานเป็นสิ่งสำคัญในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน


พิธีการงานฌาปนกิจ

ดอกไม้สดใหม่ ซื้อ วันต่อวัน เท่านั้น หากเหี่ยว ยินดีคืนเงินทันที

จัดส่ง ติดตั้งได้ใน 1 วันหากสั่งก่อน บ่าย 1 * ทางร้านซื้อของใหม่ติดตั้งเท่านั้น

ดอกไม้เขตคลองเตย
Sale 25%
ดอกไม้แขวงคลองตัน
Sale 25%
ดอกไม้แขวงพระโขนง
Sale 25%
ดอกไม้เขตคลองสาน
Sale 25%
ดอกไม้แขวงคลองสาน
Sale 29%
ดอกไม้แขวงบางลำภูล่าง
Sale 29%
ดอกไม้ประเวศ
Sale 28%
ดอกไม้ประเวศ
6,500.00 ฿
ดอกไม้คลองเตย
Sale 29%
ดอกไม้คลองเตย
10,000.00 ฿
ดองไม้มีนบุรี
Sale 29%
ดอกไม้มีนบุรี
10,000.00 ฿
ดอกไม้แขวงทรายกองดิน
Sale 29%
ดอกไม้ทรายกองดิน
10,000.00 ฿
ดอกไม้พระนคร
Sale 29%
ดอกไม้พระนคร
10,000.00 ฿
ดอกไม้หนองจอก
Sale 29%
ดอกไม้หนองจอก
10,000.00 ฿
ดอกไม้เขตคลองสามวา
Sale 27%
ดอกไม้คลองสามวา
11,000.00 ฿
ดอกไม้ปทุมวัน
Sale 25%
ดอกไม้ปทุมวัน
12,000.00 ฿
ดอกไม้ลาดพร้าว
Sale 25%
ดอกไม้ลาดพร้าว
12,000.00 ฿
ดอกไม้บางรัก
Sale 25%
ดอกไม้บางรัก
12,000.00 ฿
ดอกไม้บางเขน
Sale 28%
ดอกไม้บางเขน
13,000.00 ฿
ดอกไม้บางคอแหลม
Sale 27%
ดอกไม้บางคอแหลม
16,000.00 ฿
ดอกไม้ภาษีเจริญ
Sale 28%
ดอกไม้ภาษีเจริญ
18,000.00 ฿
ดอกไม้ราชเทวี
Sale 28%
ดอกไม้ราชเทวี
18,000.00 ฿
ดอกไม้บางกอกน้อย
Sale 26%
ดอกไม้บางกอกน้อย
25,000.00 ฿
ดอกไม้เขตดอนเมือง
Sale 29%
ดอกไม้ดอนเมือง
25,000.00 ฿
ดอกไม้บางขุนเทียน
Sale 26%
ดอกไม้สวนหลวง
Sale 26%
ดอกไม้สวนหลวง
25,000.00 ฿
ดอกไม้ดุสิต
Sale 26%
ดอกไม้ดุสิต
25,000.00 ฿
ดอกไม้สาทร
Sale 26%
ดอกไม้สาทร
25,000.00 ฿
ดอกไม้ธนบุรี
Sale 26%
ดอกไม้ธนบุรี
25,000.00 ฿
ดอกไม้จตุจักร
Sale 26%
ดอกไม้จตุจักร
25,000.00 ฿
  &nb...
ดอกไม้พระโขนง
Sale 26%
ดอกไม้พระโขนง
35,000.00 ฿
ดอกไม้เขตคลองสามวา
Sale 33%
ดอกไม้คลองสามวา
40,000.00 ฿
ดอกไม้จอมทอง
Sale 27%
ดอกไม้จอมทอง
40,000.00 ฿
ดอกไม้ลาดกระบัง
Sale 27%
ดอกไม้ลาดกระบัง
40,000.00 ฿
ดอกไม้หนองแขม
Sale 27%
ดอกไม้หนองแขม
40,000.00 ฿
ดอกไม้ยานนาวา
Sale 13%
ดอกไม้ยานนาวา
40,000.00 ฿
ดอกไม้บางพลัด
Sale 27%
ดอกไม้บางพลัด
40,000.00 ฿
ดอกไม้วัฒนา
Sale 27%
ดอกไม้วัฒนา 
40,000.00 ฿
ดอกไม้บางแค
Sale 27%
ดอกไม้บางแค
40,000.00 ฿

ดอกไม้สดใหม่ ซื้อ วันต่อวัน เท่านั้น หากเหี่ยว ยินดีคืนเงินทันที

จัดส่ง ติดตั้งได้ใน 1 วันหากสั่งก่อน บ่าย 1 * ทางร้านซื้อของใหม่ติดตั้งเท่านั้น

ดอกไม้ ไว้อาลัย สีดำ
Uncategorized
dynateam

ดอกไม้ ไว้อาลัย สีดำ

ดอกไม้ ไว้อาลัย สีดำ ความหมาย ดอกไม้ไว้อาลัย สีดำ มีความหมายและสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมมากมาย, แต่ความหมายขึ้นอยู่กับบริบทและวัตถุประสงค์ที่ใช้. นี่คือบางความหมายที่สามารถเกี่ยวข้องกับดอกไม้สีดำ: 1. ความทุกข์ใจและความสูญเสีย: ดอกไม้สีดำบ่งบอกถึงความทุกข์

ดอกไม้ไว้อาลัย ศาสนาคริสต์
Uncategorized
dynateam

ดอกไม้ไว้อาลัย ศาสนาคริสต์

ดอกไม้ไว้อาลัย ศาสนาคริสต์ ต่างจากของไทยอย่างไร? ดอกไม้ไว้อาลัย ศาสนาคริสต์: ในศาสนาคริสต์, การนำดอกไม้ไว้อาลัยมักเกิดขึ้นในบางโอกาสทางศาสนาหรือเหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจง ดอกไม้ที่ใช้มักมีความหมายทางสัญลักษณ์เกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์, การรำลึกถึงความสูญ

จัดดอกไม้งานขาว ดํา ราคา
Uncategorized
dynateam

จัดดอกไม้งานขาว ดํา ราคา

การจัดดอกไม้งานขาว ดํา ราคา การจัดดอกไม้งานขาว ดำ ราคาเท่าไหร่ จัดทไม? มีหลายเหตุผลและมีความหมายทางทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไปในทุกที่ที่และทุกวัฒนธรรม นี่คือบางเหตุผลที่สำคัญ: สัญลักษณ์ของชีวิตและความสดใส: – ดอกไม้มักถูกเชื่อว่าเป็นสัญลั

จัดดอกไม้หน้ารูป
Uncategorized
dynateam

จัดดอกไม้หน้ารูป

ความสำคัญของการจัดดอกไม้หน้ารูป การจัดดอกไม้หน้ารูปเป็นประการที่สำคัญในการแสดงออกถึงความอาลัยและความนับถือต่อผู้ที่เสียชีวิต บทความนี้จะสอนถึงความสำคัญของการจัดดอกไม้ในงานศพและการมีบทบาททางวัฒนธรรมในการถวายเป็นทางการ     การเลือกใช้ดอกไม้ในการจัดดอกไ

Table of Contents